DIPPA (DIgitalisation of Product- and Production design to increase Automation)

Trots bra förutsättningar så ökar inte antalet installationer av kollaborativa robotar inom slutmontering i svensk industri. Högsta automationsgrad finns tidigt i kedjan, ju närmare slutkund produkten kommer desto mer manuellt arbete finns. En bidragande orsak är att produkten inte är designad för en automatiserad montering. DIPPA vill öka interaktionen mellan produkt- och produktionsdesign för att öka automationen i slutmonteringen.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Jönköping University (Akademisk, Sweden)
  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-04-05

Sidansvarig Publicerad: to 27 feb 2020.