DEMO - Design Meets Open Innovation

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31
​Projektet utforskar hur designteori och designmetodik kan stimulera öppen innovationspraktik och hjälpa till att hantera en del av de utmaningar som ofta uppstår när många parter är involverade i innovationsprocessen. 

Ett första uppdrag inom projektet är att utveckla en metodik anpassad för ett öppet innovationsprojekt kopplat till SAFER, en öppen innovationsarena knuten till Chalmers. Uppdraget tar sin utgångspunkt i KCP-metodiken, utvecklad vid Mines ParisTech, med syfte att strukturera och stimulera idégenerering och utforskning av nya koncept inom större företag. I en öppen innovationskontext ställs större krav på att hantera motsättningar mellan olika parter för att skapa ett gemensamt resultat. Således behöver även metodiken ta hänsyn till detta.

Projektet är baserat på en aktionsforskningslogik, vilket innebär ett nära samarbete mellan forskare och deltagande organisationer. Det anses vara en lämplig metodik för att förstå fenomen i praktiken.
Involverade organisationer
​MinesParisTech
Projektledare
​Susanne Ollila
Profilområde
​​Projektet är kopplat till institutionens profilområde Innovation & Entrepreneurship
Styrkeområde
​​Chalmers styrkeområde Transport

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.