D-Rail: Teknisk/vetenskaplig koordination

Projektet berör rollen som teknisk / vetenskaplig koordinator i projektet D-RAIL (http://d-rail-project.eu). Rollen innebär i princip ett ansvar för kvalitetssäkringen av rapporter m.m. som produceras. Denna roll ger en fantastisk översikt över projektet utan att fastna i administration. Kunskapen som skapas förs sedan vidare till svensk forskning och näringsliv Målen med projektet är: - Kvalitetssäkring av D-RAILs rapporter och övrig resultatrapportering - Sammanställning av viktigaste projektresultat och kunskap - Informationsspridning till järnvägssektorn Av erfarenhet från EU-projektet INNOTRACK vet vi att en svensk teknisk/vetenskaplig koordination leder till att en mycket stor del av projektresultaten kommer till praktisk användning inom Sverige. Utöver att detta lär leda till färre urspårningar (och all den vinst det ger industrin i form av minskade transportstörningar) ger det även bättre möjligheter för företag som verkar inom järnvägssektorn att t.ex. utveckla lösningar baserade på smarta detektorer

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.