Current induced damages in bearings – mechanisms for charging, discharging and damage control

Startdatum 2011-08-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-11-30
​Den mekaniska lagret utgör en viktig komponent för tillförlitligheten i ett vindkraftverk. Förståelse av hur lagerskador uppstår och hur de kan förebyggas är därför av stor betydelse. Syftet med denna föreslagna projektet är att öka kunskapen om mekanismerna bakom nuvarande inducerade skador i vindkraft applikationer baserade på modellering och experimentellt arbete. Fokus kommer att ligga på modellering av den nuvarande vägen och förståelse av utmatningsmekanism närvarande och om hur skador uppstår.
​Swedish Energy Agency, general energy R&D
​ABB, Gothenburg Energi, SKF, Triventus
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: to 10 apr 2014.