Creep of Geomaterials (CREEP)

CREEP är en Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) projekt som finansieras från det sjätte ramprogrammet för EG enligt bidragsavtal PIAG-GA-2011-286397. Krypning är en tidsberoende process där material utvecklar töjningar (deformationer) under påverkan av konstant (effektiv) spänning. Kryp av geomaterial kan ofta observeras i slänter där krypning manifesterar sig som långsam störtlopp rörelse av jord-och bergmassor. Krypning är en hänsyn i alla infrastrukturprojekt på lösa jordar. För ekonomisk och funktionell design storlek av krypning must vara känd. Syftet med CREEP projektet är att utveckla nya designverktyg för krypning i lösa och frusna jordar.

Samarbetande organisationer

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Akademisk, Norway)
  • University of Strathclyde (Akademisk, United Kingdom)
  • Shanghai Jiao Tong University (Akademisk, China)
  • Cold and Arid Regions Environmentaland Engineering Research Institute (Forskningsinstitut, China)
  • Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (Non profit, Norway)
  • Stichting Deltares (Privat, Netherlands)
Startdatum 2012-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-01-31
Projektledare: Minna Karstunen
Samtliga projektdeltagare:
Claes Alén
Jelke Dijkstra
Jean-Philippe Gras
Mats Karlsson
Minna Karstunen
Tara Wood
David Muir Wood
Jorge Yannie
Kontaktperson: Minna Karstunen

Externa parter i projektet
Prof. Thomas Benz,  NTNU, Trondheim, Norway (Network Coordinator)
Prof. Minna Karstunen, Chalmers, Gothenburg, Sweden
Prof. Zhen-Yu Yin, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
Dr Jilin Qi , CAREERI, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, China
Dr Evert den Haan, DELTARES, Delft, NL
Dr Hand Petter Jostad, Norwegian Geotechnical Institute, Oslo, Norway

Finansieras av

  • Europeiska kommissionen (EU) (Offentlig, Belgium)
Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik.

Chalmers styrkeområden
Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.