CROMM

Syftet med projektet är att utveckla ett lättanvänt och automatiserat simulerings- och visualiseringsverktyg vilket kan nyttjas i det virtuella produktionsberedningsarbetet för att optimera interaktionen mellan människa, produkt och produktionssystem.

Simulerings- och visualiseringsverktyg som utvecklas möjliggör för industrin att:

* förutspå, visualisera och utvärdera den muskuloskeletala belastningen på individer som utför ett arbete med en produkt i en produktionsmiljö.

* parallellt utföra produktionsbalansering med muskuloskeletala analyser på individen.

Projektet resulterar i en lättanvänd och automatiserad simulerings- och visualiseringsprogramvara lämpad för att optimera människa, produkt och produktionssystemsinteraktion. Med ett sådant verktyg tillgänglig kommer analyser, optimeringar och verifiering där människan är inkluderad att öka till antal och bli effektivare.

Detta leder till att:

* den fysiska arbetsmiljön blir bättre.

* produktkvaliteten ökar, då friska, hälsosamma och glada individer utför ett bättre arbete.

* utvecklingskostnaden blir lägre då tester genomförs i tidigt utvecklingsskede.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Högskolan Väst (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan Väst (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.