Corporate Entrepreneurship/ Entrepreneurial Leadership Lab (CELL)

1. Utveckla metoder/arbetssätt/processer för driva, coacha och utvärdera initiativen och att lära hur organisationer kan bli en bättre entreprenöriella miljöer

2.Bygga en stödjande plattform för CELL på Chalmers. Detta innebär exempelvis resurser som kan läggas på övergripande uppsättning och modell för IT-verktyg, lärmoduler, för mastersexamensupplägg, workshops m.m.

3. Utveckling av en entreprenöriell community. Detta innebär bl.a. organisering av workshops för att sprida och vidareutveckla kunskaperna till andra organisationer och entreprenörsutbildningar.

Det är en väletablerad ´sanning´ att det stora företagets sammanhang skapar komplexititet och rigiditet som förhindrar förnyelse. Innovation, kreativitet, entreprenörskap och initiativtagande är sannolikt de enda sätten för företag att på lång sikt behålla sin konkurrenskraft.

Vid sidan om att etablera nya sätt att driva internt entreprenörskap och akademisk utbildning för att stödja detta är förväntan att

- driva 4 lyckade initiativ

-utbilda 10 förändringsagenter

-utveckla entreprenörskap hos 4-8 yngre ledare

-öka företagens entreprenöriella förmåga

Startdatum 2014-07-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.