ConceptGraphene

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Grafen är en het kandidat som byggmaterial för framtidens elektronik. Men hittills har den begränsade materialtillgången hållit forskningen tillbaka. Syftet med forskningsprojektet ConceptGraphene är att ta fram grafen som lämpar sig för skalbar elektronik, demonstrera fungerande kretsar med materialet och göra det tillgängligt för både institutioner och industri för vidare forskning och tillämpningar. På så sätt läggs grunden för en snabb expansion av grafenforskningen inom området för skalbar elektronik.


Materialet i fokus är grafen på kiselkarbid (SiC). ConceptGraphenes materialforskare i Linköping har utvecklat en väl fungerande tillverkningsmetod för stora ytor av grafen. Tillverkningen har kommersialiserats i företaget Graphensic AB.


Inom ConceptGraphene har vi också tagit fram en Hallkomponent baserad på grafen på kiselkarbid. Med den blir mätningar av den kvantiserade Halleffekten både snabba, enkla och noggranna. Det är högst troligt att vår Hallkomponent utses till ny mätstandard för resistans.


ConceptGraphene har även demonstrerat att grafen på kiselkarbid är en fungerande plattform för komponenter och kretsar, och dessutom att att spinneffekter förekommer i materialet.

​European Union within the 7th framework programme

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.