Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter

Syfte och mål Pulverteknik kombinerar högt materialutnyttjande med låg energianvändning när det gäller att omsätta en råvara till en slutprodukt i form av en komponent. Vidare medger pulvertekniken hög flexibilitet i produktdesign och nära obegränsade möjligheter till legeringsdesign. Projektet syftar till att utveckla såväl nya kombinationer av processteg som material-/processutveckling, varvid förbättrade egenskaper hos pulvermetallurgiska material samt ökade produktprestanda förväntas nås. Målet är att tillämpningarna av pulvermetallurgisk materialteknik därigenom ska breddas. Förväntade effekter och resultat Projektet förväntas skapa förutsättningar för tillväxt av pulvermetallurgisk teknik som den gröna processen för komponenttillverkning. Detta skall skapas genom synergier mellan legeringsdesign/materialval samt vidareutveckling av såväl enskilda processteg som integreringen avdessai en hel processkedja. Projektet adresserar utveckling/optimering av material, sintringsatmosfärer enligt leanprinciper, vakuumsintring/värmebandling samtdensifiering genom sintring och efterföljande HIP utan kapsling. Planerat upplägg och genomförande Projektet adresserar hur pulvermetallurgisk materialteknik kan vidareutvecklas genom materialoptimering, sintring och nya processkedjor. Experimentella och teoeriska studier hos högskola och institut kombineras med experiment och materialframtagning hos företagen. Inriktningen: i) material/legeringar enligt leankoncept för påkända applikationerav pulvermetallurgiskt framställda stål, ii) multisteg som kan tillföra nya vägar att skapa komponenter med goda prestande och toleranser där exempelvis HIP innefattas. Genom projektet förväntas specifika demonstatorer (material, fysisk produkt, processoptimering, etc) kunna realiseras.

Samarbetande organisationer

  • Avure Technologies AB (Privat, Sweden)
  • Metec Technologies (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Höganäs (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • AGA Gas AB (Privat, Sweden)
  • Carpenter Powder Products AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

​Swerea KIMAB, Höganäs AB, Avure Technologies AB, Volvo AB,
AGA Gas AB, Carpenter Powder Products AB,
Metec Technologies AB

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.