CoSiMa - koncept för digitaliserad utveckling av framtidens hållbara mjuka material

Syfte och mål: Syftet med projektet är att svensk industri skall ges möjlighet till effektiv och flexibel materialutveckling i en värld med snabbt föränderliga krav och förutsättningar. Projektets fokus är industrier med produkter där transport av vätskor och lösta ämnen är viktiga för funktionaliteten.
Målet är ett flexibelt tvärvetenskapligt koncept för digitaliserad hållbar materialutveckling, baserat på 3D-avbildning av material och simulering av strukturberoende materialfunktion. Dessutom skall en affärsmodell finnas för utnyttjande av konceptet i form av en modulär tjänst. Förväntade effekter och resultat: Det förväntade huvudresultatet är en digital verktygslåda där de olika delarna; strukturavbildning, bildbehandling och virtuell design samt simulering av masstransport, har validerats experimentellt och samverkar till en helhet. Detta möjliggör en ny och mer flexibel materialutvecklingsprocess. Effekten då företag implementerar det digitala arbetssättet förväntas bli en större flexibilitet vad gäller val av råvaror, snabbare anpassning till nya regelverk och förutsättningar, samt förbättrad materialfunktion med minskad energi- eller råvaruåtgång som följd.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-11-22
Slutdatum 2025-01-31

Sidansvarig Publicerad: ti 08 mar 2022.