Co-creative urban planning for energy-efficient and sustainable urban station communities

Syftet med projektet är att utveckla kunskap, metoder och verktyg för planering och skapande av regionala energieffektiva byggda strukturer utmed järnvägsstråk, samt hos befintliga och nyskapade små och medelstora stationssamhällen. Projektet avser att från ett energieffektiviseringsperspektiv utforska och undersöka olika inriktningar för den strukturella utvecklingen av stationssamhällen vad gäller bebyggelse- och infrastrukturens utformning på regional och lokal nivå. Vidare avser projektet att vidareutveckla transdisciplinär, samskapande och experimentell planering och design som medel för att åstadkomma mer energieffektiva, klimatsmarta och attraktiva system av stationssamhällen.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2018-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 23 jan 2020.