Climate KIC - Smart Urban Adapt - Hjälper städer i övergången mot en framtid med lägre koldioxidutsläpp

I framtidens städer måste vi förbruka mindre resurser och skapa en högre livskvalitet. SMART URBAN ADAPT hjälper europeiska städer med nästa generations beslutsverktyg för att utforma utvecklingsvägar för ett samhälle där var och en av oss inte ger upphov till större koldioxidutsläpp än ett ton per år.

Startdatum 2012-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31


SmartUrbanAdapt.pdfSmartUrbanAdapt.pdf

SmartUrbanAdapt_svenska.pdfSmartUrbanAdapt_svenska.pdf

Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi inom styrkeområdet Samhällsbyggnad.
Mer information finns på webbplatsen för Climate KIC.

Nyckelord: Stadsområden, utformning, klimat, transport, byggnader
Projektdeltagare

Projektledare
Prof. Gerhard Schmitt (ETH Zurich)
Jan Halatsch (ETH Zurich)
Prof. John Pollack (Imperial College London)

Projektdeltagare

Prof Holger Wallbaum
Prof. Gerhard Schmitt,
Jan Halatsch (ETH Zurich),
Prof John Pollack ( Imperial College London)
TEP Energy, Zurich, Switzerland

Kontaktperson
Prof Holger Wallbaum

Externa partner i projektet
ETH Zurich
Imperial College London
IBM Research GmbH
Procedural AG (ESRI)
Association Climate-KIC
Chalmers styrkeområden

​Samhällsbyggnad

Finansieras av

  • TEP Energy (Privat, Switzerland)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.