Civilingenjör 4.0 Nationell utbildning inom Smart- och uppkopplad industri

Syfte och mål: Målet är att öka Svensk konkurrenskraft genom att skapa ett nationell utbildningspaket inom Industri 4.0 sk. Cyberfysiska produktionssystem och uppkopplad industri, gemensamt för Svenska lärosäten och industri. Förväntade effekter och resultat: Detta projekt syftar till att ge Högskolor,Universitet och Industri tillgång till utbildningsmöjligheter på civilingenjörs- och masternivå i absoluta toppklass för att Sverige skall kunna behålla sin starka position inom tillverkande industri samtidigt som den senaste tekniken införs och nya studentgrupper attraheras.
Upplägg och genomförande: I praktiken kommer utbildningen att tas fram med sk. "Blended learning-metodik" där olika utbildningsplattformar för on-line utbildning kombineras med klassrumsaktiviteter och ”hands-on” laborationer i betydande omfattning. Initialt har 11 centrala "Kursområden" identifierats och vid genomförandet kommer en värdhögskola att ansvara för genomförandet tillsammans med partnerhögskolor och industripartners. Programmet leds av projektledaren med en rådsgrupp som stöd med representanter från Svenska Produktionsakademien, Industrin och Produktion2030.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Halmstad (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-05-31

Sidansvarig Publicerad: lö 11 jul 2020.