Cirkulera Mera

Supply Chain Management (SCM) handlar om att styra aktiviteter och samordna aktörer i en försörjningskedja så att hög prestanda avseende t.ex. resursutnyttjande och leveranssäkerhet möjliggörs. SCM är nyckeln i att erhålla effektiva flöden, vilket är en förutsättning för ett effektivt cirkulationssystem. Fokus inom SCM har legat på flöden från råvara till färdig produkt men aktuella studier pekar på behov av SCM i de flöden som följer från att produkten blivit till avfall, t.ex. vid utformning av ett insamlingssystem, samordning av transporter och produktionsplanering. Vidare finns behov av att knyta samman och betrakta hela kedjan så att suboptimeringar undviks. För att tillmötesgå dessa behov behöver man arbeta brett med starka aktörer. Syftet med projektet är att med avseende på hushålls- och verksamhetsavfall skapa en långsiktig plattform för att generera kunskap om SCMs påverkan på cirkulär användning av material och föreslå programaktiviteter som bidrar till utvecklingen av och möjliggör ett effektivt cirkulationssystem. Projektet genomförs i nära samverkan mellan företag som representerar hela försörjningskedjan samt forskare inom SCM-området.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-10-25
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 18 sep 2018.