Cirkulär och klimatneutral cementersättnings industri (SCM-Force)

Syfte och mål: Detta projekt syftar till att förbättra den nuvarande kunskapen om drivkrafter och hinder till tillverkning och användningen av dessa material i byggleverantörskedjan som i sin tur inte bara minimerar miljöpåverkan utan också skaffar en cirkulär ekonomi i branschen genom användning av industriella avfall Förväntade effekter och resultat:
1. Minimering av erforderlig cement inom byggsektorn, vilket i sin tur kommer att leda till den sedan länge eftertraktade klimatneutrala och ekonomiska cement- och byggindustrin.
2. Förbättrad cirkulär ekonomi och resurseffektivitet eftersom materialen i fokus är allt industriavfall eller naturliga övergivna resurser.
3. Möjliggöra en socialt/ekonomiskt och miljömässigt hållbar bygg/cementindustri genom att skapa nya marknader, affärsmöjligheter såväl som yrken.
Upplägg och genomförande: Utredningarna kommer att utföras med avseende på standardisering, miljö/ekonomiska/sociala aspekter av marknadens påverkan längs denna värdekedja samt korrekt kommunikationssätt (gemensamt språk) till myndigheter, beslutsfattare och regeringen.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Cemvision AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-10-15
Slutdatum 2023-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 14 jan 2022.