Circularis

Miljömässig hållbarhet och resursknapphet är angelägna frågor, och nya sätt att tillhandahålla produkter och tjänster behövs. Svenska företag måste lära sig om, och implementera mer cirkulära affärsmodeller som täcker hela produktlivscykeln och beaktar hållbarhet- och resursfrågor baserade på ett systemperspektiv. Detta projekt syftar till att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare, att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Genom att använda stödet, är syftet också att utveckla tre innovativa erbjudanden.

Förväntade effekter och resultat
Projektet har tre typer av resultat.

1) Programvara, med livscykeln och hållbarhetsfokus, för att utforma produkt/tjänst inklusive beräkning av livscykelkostnad för dem. Den är avsedd för bred industriell användning och valideras i fråga om funktionalitet och effektivitet med tre partnertillverkare.

2) En guide medföljer programvaran för designers om korrelationen mellan livscykelkostnadsdriven design och deras effekter på miljömässig hållbarhet.

3) Tre mer hållbara lösningar som utvecklas och erbjuds till marknaderna individuellt av tillverkande partners.

Samarbetande organisationer

  • TreCe AB (Privat, Sweden)
  • Maxiom AB (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Envac Scandinavia AB (Privat, Sweden)
  • Storbildsfabriken i Sverige AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.