Changes in soft soil properties with time (Provbelastning av bank)

Syftet med projektet är att instrumentera och undersöka ett par bankar som ska belastas till brott. Målet är att kunna bedöma konservatismen i nuvarande dimensioneringsmetoder för att beräkna sättningar och stabilitet, och att utveckla metoder för att uppskatta hållfasthetsökningen i väg- och järnvägsbankar vid olika tidpunkter.

Samarbetande organisationer

  • Statens Geotekniska Institut (SGI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Tammerfors tekniska universitet (Akademisk, Finland)
Startdatum 2017-01-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-02-15

Publicerad: to 31 maj 2018.