Cellulosabaserade material för avancerade applikationer

Startdatum 2012-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Huvudsyftet med projektet är att ta fram effektiva material från trä (huvudsakligen cellulosa och dess derivat) för deras tillämpning i energilagringskomponenter (superkondensatorer och Li-jon-batterier) och vävnadsteknik (in vitro cellstudier på 2D- och 3D-ställningar). För att nå målet, omvandlas olika träkomponenter till fristående fiberfilmer eller till nanostrukturerat kol med kontrollerad morfologi och egenskaper genom olika tillverkningssteg, såsom elektrospinning, kemisk modifiering och pyrolys.
För energilagring, är fokus görs på tillverkning av hållbara komponenter: 1) kolelektroder med stor yta, sammankopplingen av porer, mekanisk hållfasthet och elektrokemisk stabilitet; 2) elektrolyter som kan tillfredsställa specifika användningskrav, såsom hög temperatur och tryck; 3) funktionaliserade separatorer för att förhindra kortslutning, men som tillåter snabb jondiffusion igenom.


För vävnadsteknik, används elektriskt ledande cellulosabaserade biomaterial som ställningar för förbättrad tillväxt av nervvävnad. Vidareutveckling av bläck från NFC är tänkt att ta vävnadstillväxt till en 3D-nivå.

 

 
 
 

 

Projektledare
Externa parter

​KTH, Stockholm University

University of Cyprus

Linköping University

Acreo Swedish ICT

The Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM

Styrkeområden

​WWSC, Wallenberg Wood Science Center

Tema  "Trä nanoteknik. Komponenter", projekt # 3.3.2.

​EU-finansierade Smart-MEMPHIS, CarPolCap, Hybrid Supercapacitors

Sidansvarig Publicerad: ti 03 jan 2017.