CARTRISK - Causal Relationships From Threat to Risk

Forskningsprojektet syftar till att definiera analysmetoder som kan bedöma risker i samband med olika typer av hot mot militära fartyg i kustområden.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats:
Cartrisk
Samarbeten
Svenska Försvarshögskolan och Försvarsmakten.

Försvarsdepartmentet och Chalmers

Sidansvarig Publicerad: on 08 mar 2017.