CRISPR/Cas9 för framtidens lignocellulosa-jäst

Ett framtida biobaserat samhälle bygger på att förnybara råvaror effektivt kan omvandlas till bränslen, kemikalier och material. För ekonomisk bärighet för lignocellulosa-baserad produktion av etanol krävs optimering av flera processteg. Det här projektet syftar till att utveckla en ny genetisk metod för att integrera och optimera två av processens flaskhalsar: nedbrytning och jäsning av biomassan. Den nya genetiska metoden används i detta projekt för att skapa jäststammar med förmågan att effektivt bryta ned cellulosa och samtidigt jäsa cellobios och xylos för att öka etanolutbytet och lönsamheten.

Startdatum 2017-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 17 okt 2018.