CONSTRUCTIVATE. Hur kan hanteringen av bygg- och rivningsavfall förbättras?

Constructivate är en del i forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop II. Projektet letar vägar för effektivare återvinning av bygg- och rivningsavfall.

Byggsektorn står för Sveriges, efter gruvnäringens, största avfallsmängder – omkring åtta miljoner ton per år. Bara hälften återvinns. Att det rör sig om blandade material, ofta med oklar sammansättning, är en del av förklaringen.

Grundfrågan är hur man kan skapa bättre ordning för att effektivare ta tillvara material. Projektet jobbar tvärvetenskapligt och över flera sektorer. 

Målet är inte bara att hitta tekniska lösningar utan också att kartlägga hinder och möjligheter.  Lagstiftningen och regelverket kan behöva ses över med fokus på återvinning. Samma sak gäller hur logistik och affärsmodeller är utformade.

Två materialströmmar har redan identifierats som extra intressanta att följa: Betong och plast. Betong och cement eftersom det utgör en så stor del av det samlade avfallet. Plastmaterial för att de återvinns i så liten utsträckning i dag.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.