CONSTRUCTIVATE Öka återvinning av Bygg och Rivningsavfall

CONSTRUCTIVATE är ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt projekt med syfte att generera kunskap och utveckla lösningar för att uppnå resurseffektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall samt att utveckla framtidens återvinningssystem. I Sverige utgör bygg- och rivningsavfall den näst största avfallsströmmen efter gruvavfall som är den i särklass största. Trots tydliga miljövinster återvinns endast hälften av det avfall som uppstår. Som en konsekvens av bland annat den rådande bostadsbristen och förväntade renoveringar av Miljonprogrammets bostäder, pekar mycket på en upptrappning inom byggsektorn vilket kommer generera ökade avfallsmängder. Fokus i projektet är därför att öka återvinningsgraden av bygg- och rivningsavfall, i synnerhet av de materialfraktioner med lågt värde eller som inte återvinns alls och som samtidigt uppvisar tydliga miljövinster då de återvinns.

 • Identifiera barriärer och drivkrafter i dagens och framtidens bygg- och rivningsprojekt, samt utveckla lösningar som möjliggör ökad användning av sekundära material och ökad materialåtervinning. 
 • Identifiera material som är lämpliga att återvinna i termer av t.ex. ekonomi och miljö. Utveckla avsättningsområden, kopplat till byggbranschen såväl som andra branscher, för sekundära råvaror från bygg- och rivningsavfall. 
 • Identifiera barriärer och drivkrafter i försörjningskedjan av bygg- och rivningsavfall samt utveckla logistiska modeller, samarbetsformer och affärsmodeller som möjliggör slutna kretslopp och cirkulär ekonomi. 
 • Analysera i detalj konsekvenser av nuvarande policys samt utvärdera och föreslå förändringar som främjar en ökad materialåtervinning. 
 • Identifiera de mekanismer som är mest kritiska för att öka återvinning av bygg- och rivningsavfall och förstå vilka insatser som skulle ge mest effekt för utvecklingen av ett hållbart återvinningssystem.

Samarbetande organisationer

 • Tarkett AB (Privat, Sweden)
 • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
 • White Arkitekter (Privat, Sweden)
 • Rivab AB (Privat, Sweden)
 • IKEM, innovations och kemi industrierna i Sverige (Non profit, Sweden)
 • Peab Sverige, Göteborg (Privat, Sweden)
 • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Cementa (Privat, Sweden)
 • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
 • Renova (Privat, Sweden)
 • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
 • Swerock (Privat, Sweden)
 • NCC AB (Privat, Sweden)
 • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
 • Chalmers Fastigheter (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 05 dec 2019.