COMPLEX - Komplex produktion, stöd för opimering av direkt och indirekt arbete, kompetens och information

Projektet tar fram ny generell kunskap för att strategiskt planera, hantera och optimera komplexa
produktionssystem. Begreppet komplexitet analyseras och modelleras, och en metod tas fram
för att kunna mäta, jämföra och kommunicera graden av komplexitet, från stations- till fabriksnivå.
Här ingår analys av komplexitetens inverkan på relationen mellan det direkta och indirekta arbetet i
produktionen, informations- och kompetensbehov, och metoder för att stödja detta.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Parker Hannifin AB (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • Stoneridge Electronics AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.