CFD-modellering av syngas förbränning i gasturbintillstånd, Turbokraft fas 2

Forskningsprogrammet Turbokraft utvecklar teknik och kompetens för industri, universitet/högskolor och myndigheter inom området termiska maskiner och processer. Forskningen är tillämpad och behovsstyrd och syftar till att uppnå ett högre energiutnyttjande, bättre driftsekonomi samt större bränsleflexibilitet, speciellt avseende förnybara bränslen. Programmet fokuserar på gasturbiner och ångturbiner som är nyckelkomponenter för ett framtida uthålligt elproduktions- och transportsystem.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.