Byggnadsintegrerad elgenerering

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-02-16

​Forskningsprojektet ”Byggnadsintegrerad elgenerering” ingår i ett samarbete mellan Chalmers och Göteborg Energi som bygger på en delad vision om ett hållbart samhälle. Projektet handlar i stort om applicering och integrering av solceller på/i byggnader och målet är att bidra till en ökad användning av solceller i Sverige.

Att i stadsmiljöer använda solceller för att generera förnyelsebar el har flera fördelar. Solelanläggningar låter inte, kräver minimalt med underhåll, behöver ingen fri landareal och kräver lite utrymme för teknik utöver själva modulerna. Dessutom är de arkitektoniskt intressanta då de kan uppföras med valfri grad av uppseendeväckande utformning.

Byggnadsapplicerade solceller (BAPV) kallas de moduler som monteras utanpå byggnadens klimatskal med enda syfte att generera el. De produkter som har fler funktioner än elgenerering benämns istället byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Det kan exempelvis handla om moduler som används som solavskärmning eller ersätter en del av byggnadens klimatskal.

I projektet ska olika montagesätt utvärderas och förslag ska ges på hur byggnadsintegrerade solceller kan användas för att förbättra totalekonomin vid ny- och ombyggnation i Sverige. Vidare ska potentialen för att montera solceller på ett urval av byggnader i Göteborg studeras.

Externa projektmedlemmar
​Peter Kovacs (SP), Kjell Gjörloff (Göteborg Energi), Erika Antonsson (Göteborg Energi)
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: må 08 maj 2017.