Butanol som bränsle för Dieselmotorer

Projekt syftar till att ge ökad kunskap om förnybara bränslen, högeffektiva förbränningssystem, kväveoxid- och partikelemissionsreduktion. Inom projektet kommer ett 20-tal olika butanol-dieselblandningar att studeras för att visa på vilka som är mest lämpade att svara upp mot de kriterier som ställs på framtida förnybara bränslen. Ett lyckat projekt bidrar till lägre bränsleförbrukning och CO2-emissioner genom att öka förbränningssystemens verkningsgrad samt möjliggör ökad andel av förnybara bränslen. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt och resultaten kommer att kunna användas av såväl fordons- som bränsleindustri.

Samarbetande organisationer

  • Statoil (Privat, Norway)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Perstorp AB (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-01

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.