Blue Value - värdehöjande processer för marina biprodukter

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Innovatum (Privat, Sweden)
  • Kristineberg Center för marin forskning och innovation. (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-05-01
Slutdatum 2023-04-30

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.