Blå mikrokavitetslasrar baserade på galliumnitrid

Inga försök att konstruera mikrokavitetslasrar som sänder ut blått ljus har varit riktigt framgångsrika. Det har visat sig mycket svårt att göra de två viktigaste byggstenarna: elektronpumpen som tillför energi för att skapa nya fotoner och speglarna som återvinner fotoner. I detta projekt kommer nya idéer att testas, t.ex. en ny typ av superkompakt spegel som har största möjliga reflekterande effekt i minsta möjliga volym. För elektronpumpningen kommer nya material att användas som lätt kan transportera både elektroner och fotoner. Dessutom kommer transportegenskaperna flexibelt att kunna ändras i rummet genom efterbehandling av atomstrukturen i materialet.
Målet är att göra blå lasrar som är minst tio gånger energisnålare än dagens och lika tillförlitliga och långlivade som de infraröda lasrar som används i fiberoptisk kommunikation. Det sistnämnda är också en stor utmaning för hittills har blå mikrokavitetslasrar bara fungerat i typiskt några minuter. En av de första tillämpningarna blir inom mätning och detektion i biologisk och medicinsk analys, eftersom biomolekyler ofta växelverkar starkt med blått ljus.
​​
Projektledare
Externa parter

​École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz, och Politecnico di Torino, Italien.

​Vetenskapsrådet (VR)

Chalmers tekniska högskola, centralt och via Area of Advance Nanoscience and Nanotechnology 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)

Hasselbladstiftelsen 

Publicerad: ti 03 jan 2017.