Biokemisk omvandling av bark

Bark är en förnybar resurs som idag produceras i enorma mängder, men som räknas som en restprodukt utan värde. Barken innehåller en mängd komponenter som skulle kunna användas i energitillämpningar, och via biokemisk utvinning, separation och selektiv nedbrytning av dessa kan skadliga lösningsmedel och energiintensiva processer undvikas. För att kunna nyttja barkens strukturrikedom krävs dock en grundläggande förståelse för vilka enzymer som används vid den biologiska nedbrytningen, och hur dessa bäst kan användas i industriella processer. I detta projekt följer vi den biologiska nedbrytningen av bark och analyserar de enzymatiska processerna, för att kunna identifiera vilka biokemiska strategier som skulle kunna tillämpas i framtida industriella processer.

Samarbetande organisationer

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Akademisk, Norway)
Startdatum 2019-04-08
Slutdatum 2023-10-31

Sidansvarig Publicerad: ti 16 feb 2021.