Bioetanol från gran och havreskal via processen "High Gravity Multifeed"-samtidig försockring och jäsning

Projektet syftar till att vidareutveckla en cellulosaetanolprocess för omvandling av lignocellulosa till biodrivmedel i höga koncentrationer. Projektets modellkoncept kan bidra till effektivisering av cellulosaetanolprocesser och kan fungera som modell för andra biokemiska omvandlingsprocesser. Råvaror som studeras är restprodukter från skogs- och jordbruk.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 04 okt 2019.