Biobaserad produktion av diesel och jetbränsle

Projekt syftar till att konstruera en jästmetabolism som kan omvandla socker som glukos och xylos direkt till alkaner. Den teknik som ska utvecklats i detta projekt kan ha potential att etablera möjliggörande teknik för biobaserad produktion av kolväten som kan användas som högdensitetsdrivmedel, t.ex. som drop-in bränsle i diesel för lastbilar och fotogen som används för jetplan.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.