Biobaserad produktion av akrylater

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2010-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.