BioFoulControl - Development of innovative and sustainable technology for control of marine biofouling on exchangers of vessels with ozone technology

Startdatum
Slutdatum Projektet är avslutat: 2011-11-30

Ordet anti-fouling är förmodligen oftast förknippat med anti-bottenfärger på fartygsskrov. Påväxt förekommer dock även inuti kylsystemen (värmeväxlare) på fartyg och kan så småningom orsaka allvarliga problem. BioFoulControl-projektet syftar till att använda ozon som ett anti-fouling medel inom värmeväxlare. Chalmers del i projektet har varit att undersöka den potentiella blandningen av skadliga biprodukter och ekotoxikologiska tester av ozonerade havsvatten.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Sidansvarig Publicerad: on 07 okt 2015.