Big Data Processing in the context of Smart Buildings,

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • REWE Andreas Klautke oHG (Privat, Germany)
  • REWE Markt GmbH Nord Zweigniederlassung Nord (Privat, Germany)
Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.