Beteende och dimensionering av limmade leder i böjningsstålelementer bunden med FRP laminat

Startdatum 2006-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2010-01-01

​Användningen av limmade CFRP-laminat för att förstärka och uppgradera befintliga konstruktioner har rönt stor uppmärksamhet under de två senaste decennierna. De överlägsna mekaniska egenskaperna av CFRP-laminat, såsom hög styrka och styvhet, utmärkta utmattningsegenskaper och bra hållbarhets egenskaper, har gjort dem till ett lämpligt alternativ till stålplattor som används i traditionella förstärknings- och reparationsmetoder. Förstärkning av betongkonstruktioner med hjälp av FRP har i stor utsträckning forskats om och praktiserats. Emellertid, när det kommer till stålkonstruktioner är forskningen begränsad i frågan om fältapplikationer. Ett av de viktigaste hindren för en utbredd användning av FRP bundna till stålkonstruktioner är bristen av dimensioneringskoder. Detta beror främst på bristen av dimensioneringsmodeller för de limfogar som används för att vidhäfta FRP-laminat till stålsubstraten. Problem som bristen på kunskap om beteendet hos limfogar, bristen på lämpliga materialmodeller för konstruktionslim och svårigheter att analysera limfogar bidrar till svårigheter associerade med att upprätta dimensioneringsmodeller.

Detta projekt berör huvudsakligen en detaljerad studie av limfogar som används för att binda FRP-laminat till stålsubstrat för att utveckla en dimensioneringsmodell. I projektet ingår omfattande analytiskt, numeriskt och experimentellt arbete för att få en god förståelse av beteendet av dessa limfogar. Arbetet är fokuserat på brott initiering och utbredning, brottmoder och inverkan av material egenskaper på styrkan av lederna. I detta projekt har en ny dimensioneringsmodell för stålbalkar försedda med FRP-laminat föreslagits. Fördelarna med den nya dimensioneringsmodellen inkluderar en lätt applicering, möjligheten att behandla olika laster och geometrier av leder och precision av förutsägelser.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Stål- och träbyggnad.

Relaterade projekt är "Långtidseffekter av limmade FRP-stål leder" samt "PANTURA".

Projektdeltagare

​Projektledare
Robert Kliger

Deltagare
Robert Kliger
Reza Haghani
Mohammad Al-Emrani

Kontaktperson
Reza Haghani

Chalmers styrkeområden

​Samhällsbyggnad

​Trafikverket
Lars Erik Lundbergs stipendiestiftelse

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.