Besparingspotential för likströmsdistribution – En förstudie

Projektets övergripande syfte är att bidra till att minska energiförluster i slutdistributionen av elenergi till byggnader samt vid konvertering av elenergin till användbar form för elapparater i byggnader. Projektet syftar till att undersöka besparingspotentialen genom att använda teknik för att konvertera växelström till likström fram till energianvändningen i byggnader. Studien genomförs på ett typfall, men resultaten kan därefter flyttas vidare till andra byggnadskonfigurationer.

Startdatum 2016-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-07-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.