Beslutsverktyg för renoveringsstrategier av byggnader med bristfällig teknisk dokumentation baserat på tillgängliga databaser och fältstudier

Inom EU pågår nu diskussioner om nationella renoveringsstrategier som blir obligatoriska för att nå målen om låga eller inga koldioxidutsläpp från byggsektorn 2050. Idag är dokumentationen av renoveringar och kontinuerligt underhåll otillräcklig vilket gör det svårt att förutsäga t.ex. en tegelfasads livslängd. Syftet med detta projekt är att utveckla verktyg (dvs. checklistor) för att bedöma renoveringsbehovet i en byggnad baserad på uppgifter som samlas in i fält (observationer och mätningar). Vi använder modeller för livslängdsbedömning av byggnader för att identifiera prestandakriterier för renoveringsbehovet. Denna information använder vi till att utveckla metodiken för att tidigt identifiera potentiella prestandabrister. Därigenom skapar vi ett beslutsstödsverktyg för att kunna renovera vid rätt tidpunkt och med rätt åtgärd. En kombination av fältbesiktningar med hjälp av drönare och algoritmer för maskininlärning utförs tillsammans med analyser av data i befintliga databaser som ger underlag till träning av neurala nätverk och genetiska algoritmer. Vi använder information från Boverkets studier, våra egna undersökningar samt en pågående större inventering och dokumentation av byggnaders status i centrala Göteborg. Aldrig tidigare har så mycket data funnits tillgänglig vilket ger oss en unik möjlighet att utföra projektet just nu. Projektet resulterar i att bättre och mer anpassade renoveringsstrategier kan tas fram för en specifik byggnad.

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 04 jul 2020.