Beslutsstöd för optimalt underhåll av vindkraftverk

Startdatum 2008-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

​För att vindkraften ska bli en konkurrenskraftig energikälla krävs att dess tillförlitlighet är mycket hög. Målet med våra projekt inom området är att bistå med planeringsmodeller, baserade på matematisk optimering, vars indata inkluderar information om kritiska komponenters status, rådande vindförhållanden och tillgängliga resurser. Våra planeringsmodeller utnyttjar denna information, framför allt för att ge beslutsstöd i närtid med avseende speciellt på lämpliga utbyten, men de kan också användas för att ge förslag på produktutveckling av de komponenter  som bidrar mest till en hög driftkostnad.

Nyckelord: Tillståndsbaserat underhåll, opportunistiskt underhåll, tillförlitlighet

Extern part i projektet
​Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC)
​Energimyndigheten, SWPTC, Vetenskapsrådet
​Energi
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.