Beslutsstödsmetod för innovativ och hållbar affärsutveckling

Syftet är att utveckla en lista över miljö- och sociala hållbarhetskostnader för konstruktionsmaterial och processer, samt en beslutstödsmetod för listans användning. Vår metod kommer att tillgängliggöra hållbarhetskostnader för material och processer så att de kan beräknas på samma sätt som vanliga kostnader. Vårt långsiktiga mål är att den beslutsstödmetoden vi utvecklar används och bidrar till ökad hållbarhet för företag och samhälle. I steg 1 etableras konsortium, görs en behovsanalys och preciseras en tentativ lösning.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • SCA (Privat, Sweden)
  • AkzoNobel (Privat, Netherlands)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-04-18
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-01-19

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.