Beslutsstöd för samhällets kritiska flöden

I projektet Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden tittar vi på informationsdelning mellan aktörer och hur vi kan bygga upp ett beslutstödskoncept kring samhällskritiska flöden. Fallstudiernas fokus ligger på hantering av dagvatten respektive höga flöden och stigande havsnivåer i Göteborg med kranskommuner.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
  • Gryaab (Privat, Sweden)
  • Saab AB (Privat, Sweden)
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Offentlig, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2013-02-07
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-04-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.