Behandling av tennorganiskt förorenade sediment: återvinning och stabilisering

Syftet med projektet är att utveckla en innovativ, hållbar och effektiv metod i laboratorieskala för att behandla tennförorenade sediment från hamnar. I projektet utvecklas metoder för att bryta ner och laka ur metaller från sediment. Från lakvätskorna återvinns sedan tenn, medan sedimentresten stabiliseras för att kunna användas som konstruktionsmaterial i hamnar. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar utlysningens syfte och inriktning och bidrar till hållbar materialförsörjning.

Startdatum 2018-06-28
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Finansieras av

  • Renova (Privat, Sweden)
  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)
  • Chalmers (Lärosäte, Sweden)
  • Chalmers (Utgivare, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 11 mar 2022.