Energieffektivitet i byggnader för storskalig marknadsanvändning (BEEM UP)

BEEM-UP ska visa den ekonomiska, sociala och tekniska genomförbarheten för ombyggnationer som drastiskt kan sänka energiförbrukningen i befintliga byggnader samt skapa en grund för storskalig marknadsanvändning. Fastighetsägare på tre platser i Frankrike, Sverige och Nederländerna är involverade i BEEM-UP som syftar till att med ett innovativt tillvägagångssätt minska energiförbrukningen för suppvärmning med mer än 75 %. En ordentlig minskning av energiförbrukningen ska visas vara det mest attraktiva alternativet vid ombyggnad, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Fastighetsägarna, industrin, projektörer och energiexperter samverkar genom integrerad design i arbetet med byggnaden för att uppnå ökad prestanda och se till att byggnaden är bättre anpassad till hyresgästernas behov jämfört med om separata lösningar införs efterhand. Nya koncept kommer att tas fram som sedan kan tillämpas inom andra ombyggnadsprojekt. Den huvudsakliga utmaningen är att se till att en lägre energiförbrukning i befintliga byggnader blir ett standardval på marknaden vid renovering. Utöver demonstrationsfasen kommer BEEM-UP att utveckla en exploateringsplan som baseras på gröna värden, sprida idéerna över Europa och samverka med intressenter. Målet är att skapa en tydlig efterfrågan på minskad energiförbrukning hos fastighetsägarna och göra BEEM-UP till en modell för framtida ombyggnadsprojekt.

Samarbetande organisationer

 • TU Delft (Akademisk, Netherlands)
 • Skanska (Privat, Sweden)
 • Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) (Akademisk, Switzerland)
 • Nobatek (Privat, France)
 • Bax & Willems (Privat, Spain)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • LUWOGE consult (Privat, Germany)
 • Mac Puar (Privat, Spain)
 • Eneco (Privat, Netherlands)
 • Universiteit Maastricht (Akademisk, Netherlands)
 • Acciona Infraestructuras (Privat, Spain)
 • ICF Novedis (Privat, France)
 • ITAINNOVA - Instituto Tecnologico De Aragon (Forskningsinstitut, Spain)
 • Alingsåshem (Privat, Sweden)
 • Woonbron (Privat, Netherlands)
 • Dura Vermeer (Privat, Netherlands)
 • Basf Se (Privat, Germany)
 • ISA - Intelligent Sensing Anywhere (Privat, Portugal)
 • Siemens Schweiz (Privat, Switzerland)
 • Solintel (Privat, Spain)
Startdatum 2012-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.