Batterihantering

Målet med detta projekt är att utveckla en metod för att härleda en robust modellbaserad algoritm som uppskattar batteri tillgängliga effekt. Med hjälp av algoritmerna kan batterikapaciteten bättre användas, Laddning kan ske snabbare, livslängden ökas och energihanteringen i hybridfordon förbättras. Som en konsekvens blir elektrifierade och hybridfordon attraktivare för potentiella förare och en utveckling mot en mer hållbar fordonsflotta förbättras.

Startdatum 2017-04-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-20

Sidansvarig Publicerad: to 21 nov 2019.