Batterier med hög effektsdensitet genom fasta singeljonledande polymerelektrolyter

Syftet med projektet är att ta fram design, syntes och fundamentala studier av fasta singeljonledande polymerelektrolyter som kan möjliggöra säker användning av högvoltselektroder (>4V), eliminering eller reducering av cellpolarisation, samt användning av tunnare elektrolyter i battericeller. Projektet har potential att höja säkerheten och realisera en ökad energi- och effektdensitet i framtida batterimaterial.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.