Banöverbyggnad - en holistisk optimering av design och underhåll för ökad prestanda

I syfte att stödja EUs ambition om omfördelning av transporter från väg till järnväg är projektets mål att minska järnvägens livscykelkostnader och miljöpåverkan genom holistisk optimering inkluderande: - Förbättrad metod för att karakterisera järnvägsspår och detektera sektioner med dåliga upplagsvillkor i behov av underhåll - Designprocess för hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig utformning av betongsliprar baserad på predikterad och validerad status för aktuellt spåravsnittet. - Optimerad process för proaktivt spårunderhåll vad gäller metoder och intervall.

Samarbetande organisationer

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Abetong AB (Privat, Sweden)
  • Eber Dynamics AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-11-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.