BIG A2020-09 Förenklade stabilitetsanalyser i ett förändrat klimat

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Statens Geotekniska Institut (SGI) (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-03-16
Slutdatum 2023-09-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.