BADA - On-board Off-board Distributed Data Analytics

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Alkit Communications AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.