Avtagare för strömupptagning vid dynamisk laddning på elväg

Projektet syftar till att utveckla en simuleringsplattform för utveckling av avtagare för strömupptagning vid dynamisk laddning från vägbanan på elväg. Simuleringsplattformen och modeller av avtagare ska jämföras med verkliga mätdata från vagnsprover på Volvos provbana. Avsikten är att simulera och utveckla en ny avtagare som uppfyller fordonsindustrins krav på vagnsmonterade komponenter, med avseende på mekanisk säkerhet, funktion och tillförlitlighet.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-11-12
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-01-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.