Avbildning och mönstring av grafen som membran och i komponenter med högupplösande mikroskopi

​Grafen uppvisar många intressanta egenskaper som både är fascinerande från grundvetenskapliga aspekter och lovande för ett brett spektrum av tillämpningar. Kopplingen är stark mellan atomär struktur och egenskaper. Avsikten med vår forskning är att direkt korrelera den atomära strukturen till egenskaper.

 

Vi använder avancerade mikroskop där vi kan fokusera en elekronstråle ner till en diameter som är mindre än storleken på en atom. Elektronstrålen kan användas till att avbilda atomerna och hur de sitter ordnade men även hur närliggande atomer växelverkar för att ge olika egenskaper. Genom att ändra energin och energidensiteten hos elektronstrålen kan vi koppla om mellan två lägen där elektronstrålen antingen tar bort kolatomer och på så sätt mönstrar grafenmembranet och i det andra läget undersöker vi membranet utan att förändra strukturen. Detta innebär att vi t.ex. kan studera i egenskaper längs olika riktningar och hur atomernas positioner i kanten på ett grafenband påverkar laddningarnas rörelse i grafen. Det är också viktigt att studera grafen när det används i olika komponenter. Gränsytor mellan grafen och partiklar, filmer och andra strukturer är speciellt viktiga.

​​​​​​​​​
Projektledare
​Eva Ol​sson, eva.olsson@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.