Avbildning av nanostrukturen hos farmaceutiska formuleringar med avancerade röntgentekniker

Syftet är att implementera avancerade röntgentekniker för att karakterisera nano-strukturen i fasta farmaceutiska beredningar. Specifikt, kommer vi att studera fasta dispersioner innehållande amorf aktiv substans. Målet är att med hjälp av karaktärisering på nm-längdskalor i detalj förstå vad som styr stabiliteten av den amorfa fasen och länken mellan nanostrukturen och upplösnings/frisättningsegenskaper.

Nya röntgentekniker kan bidra med avgörande information om formuleringarnas nanostruktur, men dessa tekniker har hittills inte använda av läkemedelsindustrin i någon större utsträckning. Vi förväntar oss att avslöja hur de nanometerstora läkemedelsdomänerna i polymermatrisen fördelas lokalt över en större provvolym samtidigt som man mäter kristalliniteten. Denna kunskap kommer att bana väg för rationell design av läkemedelsformuleringar.

Samarbetande organisationer

  • AstraZeneca R&D (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-06-19
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-18

Sidansvarig Publicerad: to 01 apr 2021.